Parochiële Caritas Instelling West Betuwe

juli 2019 Kees Aben heeft een interview in de lokale krant. Zie:

https://www.zakengidstiel.nl/reader/58797/1192562/voor-alle-gezinnen-die-in-nood-zijn-kees-aben-nieuwe-voorzitter-caritas 


mei 2019; Introductie avond nieuwe leden,


Woensdag 24 april jl. heeft de PCI van West Betuwe weer een introductie avond georganiseerd. Deze is bedoeld voor nieuwe leden van de caritas werkgroepen in de regio West-Betuwe. Dit gebeurt elk jaar als er nieuwe leden zijn bijgekomen en als er genoeg animo is. Op zo’n avond wordt er kennis gemaakt met de nieuwe mensen in de werkgroepen en wordt door het bestuur de doelstelling van de Caritas duidelijk gemaakt, ook de richtlijnen en kaders worden uitgelegd. Ook de sociale kaart wordt genoemd en de daarbij behorende onderlinge contacten. Met een hapje en een drankje wordt de avond informeel door gebracht en wordt er ook casuïstiek besproken. Het wordt erg op prijs gesteld, mensen voelen zich opgenomen in een groep van weldoeners. Bij bijzondere hulpvragen in de toekomst schromen ze niet om elkaar om raad te vragen. Op deze manier wordt verbinding gemaakt en is het caritasberaad laagdrempeliger om in te stappen.


Anky Morshuismei 2019 van TOV uit Tiel

Van Caritas hebben wij een beamer met scherm en een AED gekregen. Wij zijn hier super blij mee!

Wij willen u als gever enorm bedanken!

Bij TOV organiseren wij maaltijden voor mensen die het financieel minder hebben of vaak alleen eten en behoefte hebben aan contacten. We maken ook traktaties voor kinderen die wonen in gezinnen waar ze niet het geld hebben om een leuke traktatie te maken en wij hebben een supermarkt waar mensen gratis etenswaren kunnen ophalen als ze om welke reden dan ook niet bij de voedselbank terecht kunnen. 

Groetjes Marian

april 2019 Werkgroep Maurik,


Hoe mooi kan het zijn….

Wat fijn kan het zijn, dat je als werkgroep naast mensen / gezinnen een steuntje in de rug te geven op het gebied van een stukje materiële ondersteuning, ook nog wat extra’s kan doen.

twee voorbeelden waar de Werkgroep Maurik de laatste periode bij betrokken was:


Een oma besluit haar kleinzoon in huis te halen omdat de ouders door drank- en huwelijksproblemen niet in staat zijn het kind de juiste opvoeding en begeleiding te geven. Haar kleinzoon is heel blij met de opvang die oma geeft en wil iets van zijn verdere leven maken. Een en ander komt ter sprake bij het bezoek van een Caritas werkgroeplid. Oma zegt, mijn kleinzoon heeft een technische inslag, In huis doet hij allerhande karweitjes voor mij. Hij zou heel graag van opleiding willen switchen en naar een technische school willen en een vak willen leren.

We nemen contact op met een ondernemer. Deze zorgt voor een baan en daarnaast voor een schoolopleiding. De ondernemer dankt ons later voor het aanbrengen van deze werknemer.

-------------------------

Bij het invullen van een hulpvraag en het huisbezoek, komen we tot de ontdekking dat een mevrouw niet kan lezen en schrijven. De oorzaak ligt in een schrijnende situatie waarin zij als kind is opgegroeid.

Ze wordt allereerst geholpen met een boodschappen bon, maar we vinden ook dat het daarmee niet op kan houden. We stellen de vraag of ze niet graag alsnog zou willen lezen en schrijven. Oh als dat eens mogelijk was zegt zij, dat zou mij echt helpen. Maar ik durf niet.

We nemen contact op met de gemeente Buren en het ROC, voor een cursus lezen en schrijven. Om de angst voor het onbekende te overwinnen regelen we ook iemand deze mevrouw speciaal begeleidt. Mevrouw vindt het best heel moeilijk, maar doet enorm haar best, deze kans aan te grijpen en hier een succes van te maken.

Het geeft veel voldoening om naast de financiële steun ook wat extra’s te kunnen doen. 
januari 2019   HULPVERLENING CARITAS WERKGROEP TIEL IN 2018

Hierbij een overzicht van (een deel) van de hulpverlening door de Caritas Werkgroep Tiel in 2018. We hopen dat deze voorbeelden hulpverleners/hulpzoekenden inspireren de weg naar hun lokale Caritas Werkgroepen te vinden.

 • Verschillende personen zijn in staat gesteld te verhuizen door het betalen van de vereiste borg of het bijdragen aan de inrichting/witgoed.
 • Voor een cliënt zijn de schilderbenodigdheden vergoed.
 • Een huurschuld is betaald waardoor mijnheer weer toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening kreeg.
 • De eigen ouderbijdrage voor extra peuteropvang is overgemaakt.
 • Steun is gegeven aan een manifestatie van de werkgroep “Ruimte voor AndersZijn”.
 • Een bijdrage is geleverd aan de schoonmaakkosten van een woning.
 • De Stichting Kleding & Speelgoedbank Tiel en Omstreken (KLESTEO) is in staat gesteld kinderbroeken, -jassen en –ondergoed te kopen.
 • Een (lang) openstaande rekening bij een opticien is betaald waardoor een man eindelijk over een voor zijn werk geschikte bril kon gaan beschikken.
 • Een mevrouw met een zeer beperkte mobiliteit heeft een elektrische bakfiets gekregen. Hierdoor is ze in staat de kinderen naar de dagbehandeling te brengen en zelf boodschappen te doen. Ze is enorm blij dat ze zoals ze dat zelf uitdrukte “haar vrijheid weer terug heeft”.
 • Gedurende het jaar is via Vluchtelingenwerk geholpen bij gezinsherenigingen.
 • De beperkte schulden van een cliënte zijn vereffend hetgeen voor haar een grote opluchting was.
 • Voor twee kinderen zijn na een verhuizing tijdelijk de reiskosten per trein naar hun school voor speciaal onderwijs betaald.
 • Twee forse tandartsrekeningen waardoor ook de bewindvoerder werd verrast en waarvoor onvoldoende budget was gereserveerd, zijn alsnog voldaan. Voor een andere cliënt is een urgente tandartsbehandeling betaald.
 • Een vrouw heeft een nieuwe wasmachine gekregen.
 • Gelet op het perspectief is het schoolgeld en het lesmateriaal voor een jonge cliënte betaald.
 • Enige personen hebben voedselbonnen gekregen om een moeilijke periode te overbruggen.
 • Een gezin is door een gewijzigd beleid voor het vergoeden van ziektekosten dit jaar, na vele jaren van een marginaal bestaan, in de knel geraakt. Een bril en het eigen risico voor beide ouders zijn betaald.
 • De werkgroep heeft de advocaatkosten voor een vrouw die in een scheiding verwikkeld was, op zich genomen.
 • Aan de jubileumviering en de verhuizing van het Inloophuis is bijgedragen.
 • Voor een jongedame die sinds een paar jaar met haar ouders in Nederland woont, zijn de studieboeken voor een vervolgstudie betaald.
 • Twee tweedehandse elektrische fietsen zijn aangekocht. Een stelt een jongedame in staat om naar haar, op ruime afstand gelegen, vertrouwde school te blijven gaan. De andere fiets is bestemd voor een vrouw die mobiliteitsproblemen had. Dat belemmerde haar om een beroepsgerichte cursus te beginnen.
 • Het aanvragen van een paspoort en het maken van pasfoto’s zijn mogelijk gemaakt.
 • De werkgroep heeft de kosten voor de eerste afspraak bij een orthodontist op zich genomen. Andere fondsen waren bereid op basis van de zo verkregen offerte het behandeltraject te betalen. 

december 2018,

Hoi Arna,

Ik wil jullie even laten weten dat wij mensen tot huilens toe blij hebben gemaakt met de prachtige kerstpakketten, die we dit jaar, mede door jullie gulle gift, hebben mogen verdelen.

Nogmaals onze hartelijke dank!

Fijne feestdagen,


Penningmeester Stichting Help Elkaar

http://www.stichtinghelpelkaar.nl/