Parochiële Caritas Instelling West Betuwe

Bestuur


Het bestuur is als volgt samengesteld: 

  • Kees Aben, voorzitter
  • Nico ten Wolde, penningmeester
  • Ina Kroeze, secretaris
  • Anky Morshuis, aanspreekpunt Werkgroepen
  • Cees van Laarhoven, aandachtsgebied pr en communicatie


Het bestuur van de PCI West Betuwe beheert het vermogen, dat in het verleden is bijeengebracht via schenkingen en legaten van parochianen en ziet er op toe dat de gelden op de juiste wijze worden besteed.