Parochiële Caritas Instelling West Betuwe

Organisatie


De PCI West Betuwe maakt onderdeel uit van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht. De PCI West Betuwe werkt binnen de grenzen van de parochie Heilige Suitbertus, maar is bestuurlijk gezien een zelfstandige rechtspersoon. Het bestuur van de PCI West Betuwe is verantwoordelijk voor de algemene leiding en beheert het vermogen. In de West Betuwe zijn regionale Caritas Werkgroepen actief, die de hulpvragen signaleren en beantwoorden.